Kompozit - human resources

Projekti spajanja i preuzimanja
Integracija preuzete kompanije s kompanijom „majkom“ delikatan je i složen proces. Tradicionalno, nitko nije stvarno odgovoran za konačni uspjeh procesa: za predviđanje kako će dvije kompanije uskladiti svoja poslovanja, za brigu da projekt integracije zadovolji rokove te da novi ljudi budu educirani o majčinskoj kompaniji i obrnuto. Kompozit nudi ekspertizu i pozudane alate i postupke u upravljanju ljudskim resursima pri spajanjima i preuzimanjima kompanija. Naši su konzultanti specijalizirani za inicijalnu procjenu ključnih zaposlenika, razumijevanje i razvoj zajedničkih poslovnih procesa te osiguranje održivosti intelektualnog kapitala u kompaniji, izradom specifičnih planova retencije i upravljanja karijerom.
 
You are here  : Naslovnica Konzalting Projekti spajanja i preuzimanja